Stran 1
Stanje

Načrti za gradnjo hiše

 

V juliju smo imeli pripravljeno vso dokumentacijo za gradbeno dovoljenje. Arhitekturo po idejni zasnovi Ire Zorko izdelal Robert Veselko. Načrti za gradnjo hiše so nastali v tesnem sodelovanju z arhitektom. Sodelovanje je bilo vse prej kot stereotipno. Ujeli smo se v začetku in odlično sodelovali do konca. Iskali smo ravnotežje med potrebami in željami, med starim in novim, med ceno in kvaliteto, med eko trendi in zdravo pametjo.

 

Galerija

Idejna zasnova

Nastala je idejna zasnova rekonstrukcije hiše, ki je bila odlična podlaga za nadaljnjo dokumentacijo PGD (projekt za gradbeno dovoljenje) in PZI (projekt za izvedbo). Glede na stanje hiše, je bilo delno rušenje nujno. Kljub temu pa smo želeli ostati v istih gabaritih, tudi višina slemena je ostala enaka, le strop smo znižali, da smo dobili funkcionalno mansardo. Nekako smo uspeli ohraniti dušo in proporce hiše.

Ira je v tej fazi odstopil od projekta zaradi drugih večjih projektov, ampak tudi predlagal primerno osebo, ki bi nadaljevala njegovo delo in to je bil Robert Veselko. Z njim smo se tudi hitro ujeli in nadaljevali zastavljen projekt.

Galerija

Brskanje po mestnem arhivu

Če se takole raziskovalno in vedoželjno lotiš projekta hiše v mestu, potem je brskanje po mestnem arhivu poseben užitek.

<br/ >

Pozdravljeni,
iščem gradbeni načrt stanovanjske hiše na Gubčevi ulici 18 v Mariboru (Pobrežje), ki je bila grajena nekje okoli 1950. leta (morda prej). Je možno to dobiti pri vas v arhivu? Načrte bi potreboval arhitekt za obnovo stavbe.
 
Hvala in lep pozdrav,
Domen Rupnik

Spoštovani!
Vaš dopis sem posredoval kot vlogo za izdajo dokumentov.
Načrti so za hišo iz leta 1929 in prizidek iz leta 1937.

Tel. štev. vložišča je 22 85 024 gospa Čeh ali namestnica in imajo uradne ure pon, sre, pet 8-12 in sre še 14-15

Mislim, da boste zvedeli v sredo, da je pripravljeno gradivo za vas. Oni ne kličejo, morate se zanimati sami.
 
Lep pozdrav,
Leopold Mikec Avberšek
vodja knjižnice

 

Slika

Geodetski posnetek

geodetski posnetek

Geodetski posnetek je prvi “inženirski” stik s prostorom. Definirana je lokacija in orientacija parcele. To je nekako osnova za arhitekturno risbo. V našem primeru je orientacija obstoječe hiše skoraj idealna, saj je obrnjena na jug, pomaknjena pa ob cesto, da vrtu ostane karseda veliko prostora.

Galerija

Franciscejski kataster Pobrežje

Franciscejski kataster je vrsta davčnega popisa, ki se je v letih 1818-1828 uveljavila v habsburških dednih deželah, po reformah cesarja Franca I. Je naslednik Jožefinskega katastra. Napisan je v nemščini. Kataster vsebuje spisovni in mapni del. Katastrske mape so barvne, večinoma risane v merilu 1:2880, osnovna mera pa je katastrska občina. (vir: Wikipedia)

Citat

Pismo Iri

Kakorkoli že to imenujete, prevladala je ideja, da v prostor posegamo čimbolj odgovorno in spoštljivo, da ostanemo v enakem tlorisu, v enaki višini slemena, v istih proporcih, da uporabimo čim manj betona in čim več ekoloških materialov. Hišo si je ogledalo nekaj arhitektov in zaključki so bili zelo podobni: potrebno je rušenje do tal in novogradnja sodobne hiše. Spomnil sem se prijatelja, ki je predaval o tem, kako danes samo rušimo in na praznino projiciramo svoje želje. Pisal sem pismo Iri Zorko.

Ira pozdravljen,
nazadnje sva bila v stiku glede nesmiselnega podiranja lip v Črnem Vrhu nad Idrijo, kar se k sreči ni uresničilo in še malo prej, v mojih srednješolskih letih – na Dejavnicah z Jirijem in Žigo v bivših zaporih na Metelkovi.

Zakaj gre. Ne vem, če se ukvarjaš tudi s tovrstnimi (manjšimi) projekti, ampak s Hano si bova v bližnji prihodnosti urejala, renovirala hišo na Pobrežju v Mariboru. Gre za starejšo hišo (glej prilogo), ki bi bila potrebna temeljite prenove. Ker se zavedava odgovornosti poseganja v prostor nama ni vseeno kaj se s hišo in njeno zgodbo zgodi. Mnenje večine je jasno rušenje s čemer se ne moreva sprijazniti in verjameva, da obstaja še kakšna druga možnost. In ker dobro poznam nazore skupine Sestava in kroga, ki se širi iz Srečišča, konec koncev so bili v problematičnih srednješolskih letih ravno pogovori z Jirijem, Žigo in Jankom v bivših zaporih odločilni tudi za mojo nadaljnjo pot … se obračam nate za nasvet. Verjamem, da si polno zaseden pa vseeno vprašam, če bi bil možen kak ogled parcele s studencem, češnjo, šparglji … ali če mi lahko priporočaš kakšnega arhitekta. V resnici bi potrebovala celoten projekt za gradbeno dovoljenje. In seveda – zanimajo me tudi okvirne cene.

Toliko za enkrat. Prosim javi, če je stvar iz tvoje strani sploh zanimiva in izvedljiva.

Iskrena hvala,
Domen