Idejna zasnova

Nastala je idejna zasnova rekonstrukcije hiše, ki je bila odlična podlaga za nadaljnjo dokumentacijo PGD (projekt za gradbeno dovoljenje) in PZI (projekt za izvedbo). Glede na stanje hiše, je bilo delno rušenje nujno. Kljub temu pa smo želeli ostati v istih gabaritih, tudi višina slemena je ostala enaka, le strop smo znižali, da smo dobili funkcionalno mansardo. Nekako smo uspeli ohraniti dušo in proporce hiše.

Ira je v tej fazi odstopil od projekta zaradi drugih večjih projektov, ampak tudi predlagal primerno osebo, ki bi nadaljevala njegovo delo in to je bil Robert Veselko. Z njim smo se tudi hitro ujeli in nadaljevali zastavljen projekt.

Dodaj odgovor