Stran 1
Stanje

Zidanje

zidanje

Ko je bila temeljna plošča dovolj utrjena, smo začeli z zidanjem nosilnih sten iz nove opeke in kasneje z ulivanjem vertikalnih in horizontalnih armirano-betonskih vezi. Del vzhodne stene ni imel temelja, zato ga je bilo potrebno izdelati. Steno smo na novo sezidali s staro opeko, rekonstruirali smo tudi nišo. Ko je bila ulita prva horizontalna AB vez, je bila na vrsti montaža stropnikov. Sledilo je zidanje in ponovno horizontalna AB vez. Nazadnje so se pozidali še čelni zidovi. Z izvajalci Gradomet smo bili izjemno zadovoljni.