Zelena streha prizidka

zelena streha

Zelena streha predstavlja vrsto zahtevnih gradbenih detajlov, zato je nismo izdelovali sami. Odločili smo se za obrnjen sistem in ekstenzivno ozelenitev, kjer si plasti sledijo tako: naklonski beton, bitumenski premaz, protikoreninska hidro izolacija v dveh slojih, toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena, drenažne čašice, filc, substrat (zemlja mešana z drobljeno opeko).